Lamaran dikirim ke: Rumah sakit Banyumanik, alamat: Jl. Bina Remaja, No. 61, Srondol Wetan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Batas Waktu Lamaran 31 Oktober 2019